Voita bokashi-kompostori

Hankkijan Puutarha. Facebook. Arvotaan bokashi-kompostori. Palkinto arvotaan 18.01.2019.